Tìm kiếm theo
Hiển thị: Xem | 15 | 30 | 45

Chậu rửa bát Inox âm bàn đá 2 hố lệch

MSP: 8245L
KT: 82x45x22cm
5.500.000₫

Chậu rửa bát Inox âm bàn đá 2 hố cân

MSP: 8245C
KT: 82x45x22cm
5.500.000₫

Chậu rửa bát Inox đặt âm bàn đá loại 1 hố

MSP: 5040
KT: 60 x 45 x 22cm
Giá mời liên hệ

Chậu rửa bát Inox 7843

MSP: 7843
KT: 78 x 43 x 22cm
4.500.000₫